Drama Hakkında Genel Bilgiler

Drama Hakkında Genel Bilgiler

Yaratıcı Drama Sistemlerinde Duyu Organlarının Etkinliği

Yaratıcı drama sistemlerinde bütün duyu organları etkin bir şekilde kullanıldığı için çocukların dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişmeye başlayacaktır. Bu aşamalarda ve şekillerde çocuklarda kendilerini ve sorumluluklarını en iyi şekillerde ifade edebilmeyi ve yorumlamayı öğrenmeye başlarlar. Ayrıca drama, çocukların utangaç, çekingen vb. olumsuz duygulardan arınmasını sağlamaktadır. Bu eğitim sistemlerinde çocuklar oyun oynayarak yapıldığından soyut ve teorik olay ve kavramların anlaşılıp somutlaştırılmasına kısa sürede yardımcı olmaktadır. Böylelikle olaylar karmaşık bile olsa çocuk kolaylıkla anlar ve yorumlamaya başlar, diğer bir yandan olumlu biçimlerde baş etmesini de öğrenirler.

Çocukların Düş Güçleri Gelişiyor

Çocukların düş güçlerini kısa sürede geliştiren ve zenginleştirmektedir, bilim ve teknolojideki buluşların, onları bulan kişilerin öncelikle düş güçlerinin bir ürünü olduğunu düşünülürse eğer, dramanın bütün çocuklar için olumlu yönlerde etkisi bulunmaktadır. Ayrıca sanatın sanat eserlerinin oluşmasında düş gücü olmazsa olmaz koşullardan bir tanesi olmaktadır. Yaratıcı drama çocukların ve kişilerin sanatçı ruh taşıyan bireyler olarak yetişmesinde de oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca kişilerde ve çocuklarda estetik duygusunun ve bilincinin gelişmesine olumlu katlılarda bulunur. Ayrıca bütün olaylara ve hayata eleştirisel düşünme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur. Bu aşamalarda ise çocuklarda olgu ve kavramlarını bir mantık süzgecinden geçirme yeteneği oluşur ve kendisine sunulan her şeyi olduğu gibi kabullenmeden araştırmacı olmaya yönelmektedir. Bilinmesi gerekmektedir ki drama çok önemli bir öğrenme yolu olmaktadır. Drama aracılıkları ile çocuklar olaylar ve durumlar arasında ki farkları ve bağlantıları kolaylıkla öğrenmektedirler. Böylelikle çocuklar problem çözme yeteneği gelişir ve kendi ayaları üzerinde durabilme becerisi kazanırlar. Drama eğitimleri grupla yapılan bir etkinlik olduğu için çocukların işbirliği yapma, sosyal ilişkiler, iletişim kurma gibi sosyal yönlerinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Bu eğitimler sayesinde çocuklar kendilerini ve çevresini aynı zamanda yakınındaki insanları daha iyi tanırlar ve böylelikle çocukların empati kurma becerisi gelişir ve çevresindeki diğer bireyleri ve olayları en etkili şekillerde anlamasını sağlar. Dramanın ilk amacı çocukları eğlendirmek olsa da eğitimlerde en etkili şekillerde verilmektedir.

www.aktifdrama.com