ÇİFTLERİN BOŞANMA SÜRECİNDE AVUKAT DESTEĞİ ALMASI

ÇİFTLERİN BOŞANMA SÜRECİNDE AVUKAT DESTEĞİ ALMASI

Boşanmayı Gerektiren Durumda Kusurlu Olmak

Evlilik birliğinin yasalar önünde bitirilmesi için taraflar avukatlara başvurur. Konuyla ilgili danışmanlık almak isteyenler, ister hukuk bürolarından isterse de adresinde olduğu gibi online iletişim kanallarından danışmanlık hizmeti alabilirler. Çekişmeli veya çekişmesiz boşanma davalarında hizmet verebilen avukatlar, bu sayede tarafların sorunsuz bir şekilde boşanmalarına aracılık eder. Eğer ortada çocuk varsa, velayet işlemleri de dava sürecine girer. Bunun yanı sıra nafaka bağlanması, mal paylaşımının yapılması gibi konular boşanma sürecine dahildir. Boşanma davalarında, iki taraf aralarında anlaşarak evlilik birliğini bitirebilir. Boşanmayı gerektirecek durumda bir veya iki tarafın kusurlu olması durumunda boşanma avukatı aracılığı ile maddi ve manevi tazminat davası açılabiliyor. Boşanma için açılacak davalar aile mahkemesinde görülür. Boşanma sebepleri ise genel ve özel olarak ikiye ayrılır.

Mal Paylaşımı ve Tazminat Talebi

Boşanma sürecinde taraflar mal paylaşımı, tazminat ve nafaka gibi konularda aralarında anlaşabilirler. Anlaşmanın olmaması durumunda dava, farklı davalar ile birleştirilebilir. Boşanma davasının açılabilmesi için aile mahkemesine dilekçe verilmesi gereklidir. Boşanma davasının açılabilmesi için belirli bir sebebin gösterilmesi gerekir. Bu sebepler arasında anlaşmalı boşanma, hayata kast, eşe şiddet, kıskançlık, ayrı olarak yaşama, akıl hastalığı veya evlilik birliğinin temelden sarsılması gösterilebilir. Dilekçenin verilmesi sonrasında davayı açanın savlarını ispat etmesi gerekir.