Geri Dönüşümden Hammaddeye

Geri Dönüşümden Hammaddeye

Geri Dönüşüm Nedir

Kentleşme, sanayileşme, teknolojik gelişmeler, nüfus artışı beraberinde atık sorununu getirmiş bulunuyor. Bilgi almak ve geri dönüşüme kazandırılan hurda türlerini öğrenmek için sayfayı ziyaret edebilirsiniz. Üretimden ve tüketimden kaynaklanan bu atıkların doğaya gelişigüzel bırakılmaması gerekir. Bu nedenle atıkların geri dönüşüm adı verilen bir döngüye dahil edilmesi gerekir.

Geri Dönüşebilen Maddeler

Geri dönüşüm, kullanım dışı kalmış atıkların çeşitli yöntemler uygulanarak geri dönüştürülmesidir. Dönüşümü sağlanan atıklar farklı sektörlerde hammadde olarak kullanılabilir. Toplanan atıklar geri dönüşüm tesislerinde fiziksel, kimyasal ve biokimyasal yöntemlerle ayrıştırılır, işlenir ve yeni bir madde veya enerjiye dönüştürülür. Geri dönüşümün başlangıcı II. Dünya Savaşı’na dayanır. Bu dönemde kaynak sıkıntısı çeken ülkeler geri dönüşümü destekleyerek halkın geri dönüşme özelliği olan maddeleri toplamasını teşvik etmişlerdir. Günümüzde ise doğal kaynakların tükenme riski ile karşı karşıya kalması, doğanın her geçen gün biraz daha kirlenmesi ve insan sağlığını tehdit etmeye başlaması geri dönüşüm konusunda ciddi adımlar atılmasını sağlamıştır. Cam, kağıt gibi atıklar, demir, çinko, bakır, alüminyum, kurşun gibi hurdalar, tekstil, ahşap, pil, akü gibi atıklar ve daha pek çok şey geri dönüşüm özelliğine sahiptir. Türevi metal olan hurda geri dönüştürülerek ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan atıkların başında gelir. Demir, çinko, alüminyum, bakır gibi madenlerden oluşan hurdalar geri dönüşüm tesislerinde işlenerek yeniden hammadde haline getirilir. Konuyla ilgili navruzmetal.com sayfadan bilgi alabilirsiniz.