Okyanuslar Nasıl Oluştu

Okyanuslar Nasıl Oluştu

Hidrojen ve Oksijenin Oluşumu

Dünyamıza uzaydan bakıldığında yeryüzünün yüzde yetmişinin (%70) okyanuslarla kaplı olduğunu görmekteyiz. Bunların derinliği ortalama olarak 3700 metre civarında olduğu söylenmektedir.Başlangıçtan beri kıtalara şekil veren, atmosferi oluşturan ve hayata kaynaklık eden bu suların nasıl oluştuğunu merak ediyor musunuz. Bugün bile okyanuslarda bakterilerden balinalara kadar sayısız canlı türünün yaşandığı bilinmektedir. Okyanuslar aslında gezegenimizin ekolojisi, iklimi ve hava koşullarının merkezinde yer almaktadır. Rüzgarı oluşturan da, buluta dönüşen de, kutup kısımlarını deniz altı akıntılarla birbirine bağlayan da okyanuslardır. Lakin okyanuslar yeryüzünün şekillenmesinden beri olan bir şey değil.O zamanlar okyanuslar yoktu. Her türlü yaşamın kaynağı olan sayısız canlıya ev sahipliği yapan sular, bundan 4,5 milyar yıl önce Dünya oluştuktan 100 milyonlarca yıl sonra yabancı bir madde olarak,donmuş parçalar şeklinde uzaydan dünyaya düştü. O zamanlar dünyamız olan gezegen yanardağların bulunduğu ve sürekli patladığı kuru bir toprak tabakasından ibaretti.

Füzyonlar çeşitli aşamalardan geçerken ilk yıldızlar helyumdan tutun demire kadar birçok ağır elementi oluşturdu.

Aslında bu iki atomdan (hidrojen ve oksijen) oluşan su molekülü dünyada ve evrende en yaygın görülen ikinci maddedir. Hidrojen, Büyük Patlama (Big-Bang)’nın hemen ardından ortaya çıkmıştır.13,8 milyar yıl önce evren bu büyük patlama ile şekillenirken ortaya çıkan enerjinin bir kısmı radyasyon ve parçacıklar halinde hızlı bir şekilde yoğunlaşmaya başlamıştı. Patlamadan sonra gelen ilk üç (3) dakika içerisinde yeni oluşmuş elektron ve protonlar yavaşlayıp birbirlerini çeker hale gelip evrendeki tüm hidrojen de bu sırada oluşmuştur. Oksijen atomu ise bundan milyonlarca yıl sonra ortaya çıkmıştır. Evren gelişmekteyken hidrojen bulutları bir araya gelip yoğunlaşmış ve birleşmelerinin ardından helyum’a dönüştüğü söylenmektedir. Evrendeki ilk yıldızlar şeklini alıp meydana gelirken içerdikleri hidrojen tükeninceye dek milyonlarca yıl yanıp ışık saçtılar. Burada yıldızlar çöktü ve helyumları birleşti. Sonunda bunların çekim gücü meydana gelen ağır atomları taşıyamayacak kadar güçlü olduğundan yıldızlar bir anda patlayarak söndü ve bu patlamanın ardından ortaya çıkan bulutlardan; karbon, neon, sülfür, sodyum, argon, klor ve en önemlisi de oksijen atomlarını meydana getirmiştir. Yaklaşık 5 milyar yıl önce, hidrojen ve oksijen atomları, gezegen kadar büyük bulutlar (nebula) bu yıldız kalıntılarında uçuşuyordu. Bu dev bulutlarda çöken hidrojen gazlarından oluşan bir bulutun ateş almasıyla beraber Güneş meydana gelmiş oldu.