Sonlu elemanlar yöntemi

Sonlu elemanlar yöntemi

Sonlu elemanlar yöntemi kullanım alanları

Sonlu elemanlar yöntemi (FEM) herhangi bir fiziksel olgunun sonlu elemanlar analizini (FEA) gerçekleştirmek için kullanılan sayısal bir tekniktir. Bu profesyonellik gerektiren methodun kullanımı hakkında daha detaylı bilgi almak için websitemizi inceleyebilirsiniz. Matematiği, yapısal veya akışkan davranışı, termal taşıma, dalga yayılımı ve biyolojik hücrelerin büyümesi gibi herhangi bir fiziksel fenomeni kapsamlı bir şekilde anlamak ve ölçmek için kullanmak gerekir. Bu işlemlerin çoğu, kısmi diferansiyel denklemler (PDE ler) kullanılarak tarif edilir. Bununla birlikte, bir bilgisayarın bu PDE leri çözmesi için, son birkaç on yılda sayısal teknikler geliştirilmiştir ve günümüzün en önde gelenlerinden biri sonlu elemanlar yöntemidir.

Sonlu elemanlar çözüm süreci

Sonlu elemanlar yöntemi, uzay ve inşaat mühendisliği ile ilgili çeşitli mekanik uygulamaların modellenmesinde önemli bir umutla başlamıştır. Sonlu elemanlar yönteminin uygulamaları artık potansiyellerine ulaşmaya başlıyor. En heyecan verici beklentilerden biri, sıvı-yapı etkileşimi, termomekanik, termokimyasal, termokimyasal-mekanik problemler, biyomekanik, biyomedikal mühendisliği, piezoelektrik, ferroelektrik ve elektromanyetik gibi birleşmiş problemlerde uygulanmasıdır. Denklemler kümesi ve çözülme süreci, probleme (termal, mekanik, doğrusal, doğrusal olmayan) ve onu hesaplamak için kullanılan yazılıma bağlı olarak değişir. Bununla birlikte, genel yapı tüm sonlu eleman yöntemleri için ortaktır:

 Bir kafes oluşturarak yapıyı daha küçük elemanlara ayırın.

 Gerçek çözüme yaklaşan bir denklem sistemi oluşturmak için farklı model bileşenleri arasında gerekli kontakları ve sınır koşullarını uygulayarak düğümlerdeki elemanları

birleştirin.

 Hesaplama kaynaklarını kullanarak denklem sistemini çözün.

 Tüm alan için istenen miktarları (örneğin, stres, yer değiştirme, sıcaklık) hesaplamak için sonuçları son işlemden geçirin. FEA nın faydaları, parça boyunca stres veya sıcaklık gradyanlarının görsel temsilini ve tasarımcının ürün veya süreçteki değişiklikleri hızlı bir şekilde analiz etmesini sağlar.