Çiçeklerin Duygu Yüklü Anlamları

Çiçeklerin Duygu Yüklü Anlamları

Duygularınızı Çiçek Dili İle İfade Edebilirsiniz

Çiçeklerin herkes için ifade ettiği anlam farklı olsa da dün ya genelinde kabul gören her çiçeğin ortak bir anlamı vardır. Son olarak Fransızların 800 çiçeğe ayrı anlam vererek ortak bir çiçek dili ortaya çıkmıştır. Yüzyıllar boyunca insanlar duygularını ifade ederken bu dili kullanmış, beden dilinden daha etkili bir dil olan çiçek dili ile duygularını ifade etmişlerdir.

Her Renkli Çiçeğin Kendine Göre Bir Anlamı Vardır

Beyaz dünya genelinde masumiyeti, saflığı ifade eder. Beyaz gül ise dünya genelinde masumiyeti, saflığı temsil eder. Pembe her dilde sevgiyi, bağlanmışlığı ifade eder. Pembe karanfil ise dünya genelinde var olan sevgiyi unutmamayı, hatırlamayı belirtir. Bu özelliği ile hal dilinin yetersiz olduğu her noktada imdada çiçekler ve naif anlamları yetişir.

www.sadececicek.com