İnternet Ve Eğitim

İnternet Ve Eğitim

Bilgideki hızlı gelişme ayrıca çok kısa sürede ilk olarak öğretilmiş bir bilginin eskimesi, işlevsiz bir hale gelmesine neden olmaktadır. Bu durum bilginin zamanında ve etkili kullanımını gerektirmektedir. Mevcut bilgilerin eskimesini beklemeden hızlı ve etkili bir şekilde geniş kitleler tarafından kullanılmasını sağlayacak araçlara ihtiyaç duyulmaktadır bu açıdan ise özellikle de günümüzde eğitim sisteminde internet üretilen bilgilerin kısa sürede ve etkili bir şekilde kullanımlarını yaygınlaştırmada önemli bir araç olarak kullanılmaktadır.

Çocuklar İçin Bilim Eğitimlerinde Farklı Yaklaşımlar

Toplumda bilimsel yaklaşım ve bilimsel düşüncelerin yayılmasını sağlamakla yükümlü olan Türkiye Bilimler Akademisi sorgulayıcı düşünme ve yaparak öğrenme eğitim anlayışını yaygınlaştırmak ve benimsetmek amacı ile bilim eğitimi projesi başladı. Buna göre bilim ve teknoloji alanlarında yaşanan hızlı gelişme ve değişimler nitelikli bireyler yetiştirmede fen bilimleri dersi içeriğinin öğretim yöntem ve tekniklerinin en etkili şekillerde öğretilebildiği belirtilmektedir.