Safra kesesi Ameliyat

Safra kesesi Ameliyat

Safra Taşı Nedir? Tanısı Nasıl Konur?

Safra kesesi, karaciğerin hemen bitişiğinde yer alan su damlası şeklinde olan bir keseciktir. Safra kesesinin görevi safrayı üretmek değildir. Safra kesesi, karaciğerin ürettiği fazla safrayı yemek yenilmediği zamanlarda biriktirmektedir. Yemek sırasında ise büzülerek içindeki safrayı önce safra yollarına gönderir. Safra yollarından da on iki parmak bağırsağına gönderilir. Detaylı bilgi için href=" target="_blank"> sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Safra kesesi hastalıkları arasında en yaygın olarak görülen taşa bağlı iltihaplanma, pankreas iltihabı ve safra yollarının tıkanması durumudur.

Safra Kesesi Ameliyatı

Safra taşı, safra içinde çökelme ve sertleşme ile ortaya çıkan taş benzeri oluşum verilen addır. Farklı boyutlarda olabilirler. Nasıl oluştukları bilinmemektedir. Safra taşının belirtileri arasında şeker hastalığı, obezite ve ilerleyen yaş olarak sıralanabilir. Safra taşına mutlaka müdahale edilmesi gerekir. Konulan teşhise göre açık ya da kapalı safra kesesi ameliyatı ile sorun çözülmelidir. Safra taşı tanısı hem belirtiler hem de ultrason eşliğinde konulmalıdır. Safra yolları, safra kesesi duvar boyutları ve safra taşının varlığı incelenmelidir. MR görüntüleme ve tomografi alternatifleri ile konur. Safra kesesi ameliyatı ile yapılan tedavi şekli safra taşlarının bulunduğu yer, anatomik yeri ile durumuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Safra kesesi tedavisinde safra kesesi ameliyatı şarttır. Açık ya da kapalı olarak iki biçimde yapılabilir. Günümüzde daha çok kapalı yöntem olan laparoskopi tercih edilmektedir. Bu yöntemde karın bölgesinde çok büyük kesi açmadan delikler oluşturulur ve ameliyat bu delikler aracılığı ile yapılmaktadır. Dikkat edilmesi gereken nokta safra kesesinin bütün olarak alınmasıdır. Bu yöntemle açık ameliyata oranla daha ağrısız, daha hızlı iyileşme ve daha az ağrı ile atlatılır. Yapılan müdahale sonucunda safra kesesi içindeki taşlarla birlikte tamamen çıkarılır.