Anonim Şirketlerde Pay Senetlerinin Bastırılması Nasıl Olmaktadır?

Anonim Şirketlerde Pay Senetlerinin Bastırılması Nasıl Olmaktadır?

Pay Senetlerinin Devirleri

Anonim şirketlerinin genelinde ve çoğunluğunda bütün pay senetlerinin basılı olmadığını bilmek gerekmektedir. Fakat bilinmesi gerekmektedir ki işlem gören bütün ilmühaberleri olabilmektedir. Aynı zamanda ilmühaberde ise yoksa eğer çok büyük bir risk içerisinde olunduğudur. Türk ticaret kanununa göre de bedeli tamamen ödenen hamiline yazılı olan senetleri için de bedellerinin tamamen ödendiği tarihten itibaren de yaklaşık olarak 3 ay içerisinde pay senetlerinin yönetim kurulunca bastırılıp, pay sahiplerine dağıtılması zorunlu olmaktadır. Aynı zamanda bedelleri ise tamamen ödenmeyen paylar içinde hamiline yazılı olan pay senetleri çıkarılamaz. Bu hükme göre de aykırı olan ve çıkarılanlar ise geçersiz sayılacaktır. Bütün pay senetlerinin şirketlerin, unvanını sermaye tutarlarını kuruluşlarının tarihlerini ve diğer gerekli olan bilgilerin şirketler ve firmalar adına da imza etmeye karşı yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imzalanması gerekli işlemlerin başında yer almaktadır.

Pay Senetlerinin Şekilleri

Halka açık olmayan yani kapalı olan firma ve şirketler de ise baskı şeklinde imzalarının delikli olması ya da hisse pay senedi basımı alanlarında sahtekarlığı engelleyici diğer güvenlik sistemlerinin ve gerekli önlemlerin mutlaka alınması gerekmektedir. Bu durumlarda ise hazırlanacak olan bütün pay senetlerinin bilgisayar çıktısı şekillerinde olmayıp matbaa tarafından delikli olarak imza ya da hologram gibi bazı güvenlik önlemlerinden bir tanesini kullanarak basılması kaçınılmaz olmaktadır. Matbaa ile görüşürken ve gerekli bilgileri alırken de bunlardan hangilerinin uygulanacağı netleştirilmektedir. Günümüzde etkili şekillerde kullanılan hamiline yazılı olan payların devirlerinde, zilyetliğin geçirilmesi hüküm ifade etmektedir. Nama yazılı olan paylardaki prosedüre gerek olmaksızın da bütün pay senetlerinin teslimiyle ilgili olarak devir işlemleri gerçekleşmektedir. Nama yazılı olan paylarda ise, nama yazılı olan pay senetlerinin de zilyetliğin de devralana geçirilmesi ile birlikte yapılmaktadır ve bunlara dair olarak bütün gerekli uygulamalarda yer alan sıralama yöntemleri de vardır. Hisse pay senedi basımı ve diğer gerekli olan bütün bilgilerin hizmetlerin ise mutlaka konusunda uzman ve deneyimli olan kişilerden alınması gerekmektedir.

www.anlasmalimatbaa.com.tr