PR Ajansları Sanayi 4.0’la Nasıl Değişecek?

PR Ajansları Sanayi 4.0’la Nasıl Değişecek?

PR Ajansları Sanayi 4.0'la Nasıl Değişecek?

İş dünyasının en sıcak konusu olan son sanayi devrimi yani Sanayi 4.0, halkla ilişkiler sektörü için yenilikleri de beraberinde getiriyor. Şirketlerin değişen iş hedefleri doğrultusunda konumlanan PR'ın (Halkla İlişkiler – Public Relations) gündeminde de doğal olarak Sanayi 4.0 yer alıyor. Zira, dijitalleşen dünyaya ayak uydurmak isteyen kurumların en çok konuştuğu konu bu. Peki, Sanayi 4.0'ın getirdiği dijitalleşme PR'a ne kadar uygun? Bu devrim PR'ın iş yapış biçimlerini nasıl değiştirecek?
Uzmanlar, yapılan en büyük yanılsamanın dijital pazarlama veya sosyal medya alanında çalışan yahut bu mecraları yoğun olarak kullanan insanların PR'ın yerini alabileceğinin düşünülmesi olduğunu söylüyor.

İletişim stratejileri PR'a emanet…

Uzmanlara göre kurum içi ve dışı iletişim stratejileriyle şirketlerin hedef kitlesi ile arasında uzun süreli köprüler kuran PR'ın oluşturduğu kemik yapı, tek bir sisteme emanet edilmeyecek kadar hassas. 2007 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren yaratıcı iletişim danışmanlığı ajansı TimePR'ın deneyimli iletişim danışmanlarına göre iletişim yönetimi alanında bir uzmanlığa sahip olmayan kişilerin dijital kanallar üzerinden yürüteceği iş hedefinden kopuk, stratejiden yoksun, odaklı mesajı tasarlanmamış hatalı iletişim, kurumları geri dönüşü imkansız kayıplara sürükleyebiliyor.
Öte yandan TIME Public Relations - TimePR danışmanları, yaşanan bu dijital dönüşümün kurumlara, halkla ilişkilerin iletişim kurma misyonunu yeniden hatırlatacağının altını çiziyor. İtibar yönetimi konusunda markalarını daha ehil ellere emanet etmenin ne kadar değerli olduğu konusu da öne çıkan diğer önemli bir unsur olarak ifade ediyor.
Özetle, Sanayi 4.0 devrimi döneminde sanal dünyada kaybolan pek çok markanın yönünü PR ile bulacağı çok açık bir gerçek.