Geoteknik Rapor

Geoteknik Rapor

Geoteknik Raporun Önemi

Geoteknik rapor bir yapının inşa edilmesinden önce hazırlanması zorunlu belgelerden birisidir. Ülkemiz deprem yönetmeliği gereğince zemin etüt çalışmalarını Kanunen tutmaktadır. Bu kapsamda profesyonel bir yardım alarak zemin etüt çalışmaları yapılması gerekmektedir. Zemin etüdü ile zemin ile alakalı bir çok konuda bilgi sahibi olmak mümkündür. Zemin toprak yapısı, zemin kayalık yapısı, yeraltı suları, zemine yakın deprem bilgileri, sismik dalga oluşum potansiyeli, kimyasal özellikler, ortamın iklim koşulları, ortamın bitki örtüsü gibi birçok konu araştırılmaktadır. Elde edilen bilgiler detaylandırılarak incelenmekte ve analizlerinin yapılması için geoteknik rapor hazırlanmaktadır. Oluşturulan geoteknik rapor sayesinde ortamın risk grubu da belirlenmiş olur. Firmamız tarafından geliştirilmiş olan yazılımlar ve programlar neticesinde geoteknik raporlama alanında birçok alternatif sunulmuştur. https://istinatduvari.com/jeo-tasima/geoteknik-rapor-ornegi adresinden bu alternatifleri inceleme fırsatına sahipsiniz. Belirlenen risk grubuna göre inşa edilmek istenilen yapının özellikleri bu risk grubuna uydurulmalıdır.

Günümüz Teknolojileri İle Geoteknik Rapor

Geoteknik rapor yapılacak yapının sağlam durması ve ilerleyen dönemlerde problemlerle karşılaşılmaması için hazırlanmaktadır. Dolayısıyla ilerleyen süreçlerde doğal afetler, oturma çökme yan yatma ve benzeri durumların yaşanmaması için tedbirlerin önceden alınmasını sağlamaktadır. Zemin araştırmalarının yapılarak araştırmalarda elde edilen verilerin programlar yardımıyla analiz edilmesi sağlanmaktadır. Yapılan analizler sonucunda yapı inşa edilecek alanın yapıya uygun hale getirilmesi sağlanır. Risk grubunda yer alan bölgelerde farklı yöntemler kullanılan zemin iyileştirme işlemleri yapılır. Örneğin toprak kayması bulunan bölgelerde istinat duvarları ile sağlamlaştırma işlemi yapılabilir. Oturma veya kayma gibi problemlerin yaşanabileceği alanlarda ise fore kazık uygulaması yapılabilir. Günümüz teknolojileri sayesinde geoteknik rapor çeşitleri programlar yardımıyla yapılabilmektedir. Sahada elde edilen bilgiler ve analizler programa yüklenerek kısa süre içerisinde geoteknik rapor hazırlanabilmektedir.