İstinat Duvarı Hesapları

İstinat Duvarı Hesapları

İstinat duvarları arka planda zemin hacmini dengelemek için yapılan bir tutma yapısıdır, sıklıkla derin kazılarda ve şevlerin stabilitesini tahkik etmek için inşa edilir. Bu yapıların tarihçelerine bakıldığında, kullanım amaçlarına ve malzeme çeşitlerine göre gelişme göstermiş; farklı malzemeler basit sistemlerden komplike sistemlere kadar uygulama alanı bulmuşlardır. Beton duvar taş duvar gibi basit yöntemlerle yapılabilir. Bu yöntemlerden farklı teknolojinin ilerlemesiyle birlikte yeni yöntem ve sistemler ortaya çıkmıştır. Hibrit sistem adı da verilen terramesh sistem yeşil terramesh sistem topkarme duvar gibi yöntemler kullanılarak da yapılabilir.

İstinat Duvarlarının Hesabı Nasıl Yapılır?

İstinat duvarları bünyelerine etki eden basınca göre çalışıp; iki sınır değer üzerinden ayrılırlar. Bunlar duvarın dolgudan dışarıya doğru küçük bir miktar yer değiştirmesi, arka zeminin göçmesi durumunda "zemin aktif basıncı" ve duvarın dolguya doğru hareket olması durumunda, arka zeminin kabarması ile "pasif zemin basıncı" dır. Her iki durumunda geçerli olmadığı konu ise “sükûnettiki durum” olarak isimlendirilir. İstinat duvarları hesabı bu şekilde yapılır. Hesap yapılırken yeraltı su durumu zeminin özellikleri gibi etkenler dikkate alınmalıdır. Aksi takdir de istenmeyen sonuçlar doğabilir.

İstinat Duvarları Yapılırken Nelere Dikkat Edilmeli?

İstinat duvarlarında tasarıma başlamadan önce kesinlikle zemin etüd çalışmaları yapılmalıdır. Duvar geometrisi amacına uygun tasarlanmalıdır. Aynı zamanda istinat duvarları yüksekliğine karar verilmelidir. Yeraltı suyu problemi olan bir yerde duvar yapımı söz konusuysa, tasarım ve modelleme bu duruma göre yapılmalıdır. Yapım sırasında, tasarımda modellenen uygulama adımlarına uygun hareket edilmeli bunlar dikkate alınmalıdır. Aksi halde yapım sonunda sorun oluşturabilecek farklılıklar gözlemlenebilir. Tüm etkenler dikkate alındığında istenilen sağlamlık ve yapıda bir duvar elde edebilirsiniz. Bu önemli etkenler istinat duvarı maliyeti istinat duvarı projesi vb. tüm bilgi ve yazıları internet sayfaları üzerinden bulabilir ve inceleyebilirsiniz.