Sanayi Devrimi Hangi Alanda Başlamıştır?

Sanayi Devrimi Hangi Alanda Başlamıştır?

Sanayi Devrimi veya bilinen diğer adıyla Endüstri Devrimi, Avrupa ülkelerinde yeni buluşların üretimi arttırması ve buhar gücü ile çalışan makinelerin endüstride kullanılmaya başlamasıyla Avrupa ülkelerinde üretimin olukça fazla bir biçimde artması sonucunda Avrupa ülkelerinde sermaye birikiminin artmasıdır. Sanayi devrimi 18. Ve 19. Yüzyıllarda başlamıştır. Sanayi Devrimi ilk olarak İngiltere’de ortaya çıkmış daha sonra Avrupa’nın batısına, ABD’ye ve Japonya’ya sıçramış ardından da tüm dünya ülkelerine yayılmıştır. Sanayi Devrimi sonucunda işçilerin büyük makinelerin çalışmasına olanak sağlayarak büyük binalara yani fabrikalara giderek çalışması sistemini doğurmuştur. Sanayi Devrimi ilk olarak demir-çelik ve tekstil sektörlerinde ortaya çıkmıştır. John Kay’ın 1733 yılında uçan mekiği icat etmesiyle tekstil alanında önemli gelişmeler görülmüştür. 1698 yılında Thomas Savery’in ticari olarak satılan ilk buhar makinesini üretti. Maden ocaklarında suyu dışarı pompalamaya yarayan bu makine o dönemde büyük ilgi ile karşılanmış ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasına ve üretilmesine ön ayak olmuştur. Daha sonraları James Watt’ın buhar makinesi üzerinde yapmış olduğu çalışmalar Sanayi Devrimini hızlandırmıştır. James Watt makine tarihi ve makine mühendisliğine çok büyük katkılar yapmıştır. Bu konuda bilgi almak ve merak ettiğiniz soruları sorabilmek açısından internet sayfalarını üzerindeki ilgili online firmalara bakabilir ve buradan detaylı bir şekilde inceleme yapabilirsiniz.


Sanayi Devrimi’nin Sebepleri

 • Düşünsel nedenlerin yanında aşağıda verilen nedenlerde Sanayi Devriminin yaşanmasına yol açmıştır.
 • Avrupa nüfusunun oldukça hızlı bir biçimde artması
 • Bankacılık ve sigortacılık çalışmalarının önemini arttırması
 • Fransız devrimi sonucunda Sanayi Devrimine uygun bir toplumsal yapının oluşması
 • Rasyonel düşünme yöntemlerinin bilimleri yaratması ve bilimsel faaliyetlerin teknolojik gelişmeleri etkilemesi
 • Tarımda yaşanan gelişmeler sonucunda tarımsal işgücünün kentlere göç etmesi ve böylece sanayiye hazır iç gücünün oluşması
 • Sömürgecilik faaliyetleri sonucunda getirilen hammaddelerin sanayide kullanılıp, işlenip daha sonra tekrar sömürge ülkelerine satılması
 • Orta sınıfın zenginleşmeye başlamasının itici bir kuvvet oluşturması
 • Taşıma ve teknolojide ortaya çıkan yenilikler

Sanayi Devrimi’nin Sonuçları


Sanayi Devrimi tüm Dünyayı derinden etkileyen birtakım gelişmelere yol açmıştır. İnsan hayatının her alanını derinden etkileyen bu sonuçlar aşağıda verilmiştir.

 • Kent nüfusu artmış ve bu durum sonucunda kentlerde sosyal sorunlar, şehirleşme ve altyapı problemlerini doğurmuştur.
 • İşçi sınıfı ortaya çıkmış ve bu durum sosyalizmi doğurmuştur.
 • Oluşan hammadde ihtiyacı ve üretilen fazla mallara Pazar arayışı nedeniyle sömürgecilik faaliyetleri artmıştır.
 • Fabrikaların artması, buhar gücüyle çalışan makinelerin sanayide kullanımı, fosil yakıtların kullanımının artması ve ulaşımın artmasın sonucunda çevre sorunları meydana gelmiştir.
 • Genel refah düzeyi artmış ve insanların önceden lüks sayılan mallara ulaşması kolaylaşmıştır.
 • Bilimsel ve teknik gelişmeler Sanayi Devrimi sayesinde hızlanmıştır.

Bilimsel faaliyetlerin artması nedeniyle sıtma, sarı humma, veba gibi milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan ölümcül hastalıklar ortadan kalkmış ve bu sayede insan ömrü uzamıştır.