Atık Su Nedir

Atık Su Nedir

Atık Suyun Özellikleri

Su hayat demektir. Suyun kirlenmesi hayatın yok olması demektir. Hergün tonlarca su atık su olarak heba olmakta. Bu suların arıtılarak yeniden kullanılır hale getirilmesi yaşamın devamlılığı ve çevrenin korunması için son derece önemlidir. Atık su arıtma ile ilgili internet sitelerindeki sayfalardan bilgi alabilirsiniz. Atık su; evsel, tarımsal veya kimyasal olarak ortaya çıkan, kirlenmiş, özelliklerinin belli bir kısmını kaybetmiş suya denir. Bunun dışında yağmur ve kar suyunun yüzeyaltı akışa dönüşmesi ile de atık su oluşabilir. Atık su kaynağından arıtma tesislerine ulaştırılmalıdır. Aksi takdirde atık suyun içme sularına karışması ile temiz su kaynaklarını kirletecek olup bu durum susuzluk problemi ile karşı karşıya kalmamıza neden olacaktır.

Atık Su Arıtma İşlemleri

Temiz suyun evsel kullanım veya endüstriyel ya da tarımsal kullanım sonucunda kirlenmesi, özelliklerini kaybetmesi ile ortaya çıkan atık suların arıtılması gerekmektedir. Atık suların büyük bir kısmı normal su olup içinde bulunan kirletici maddeler katı veya sıvı halde suya karışmış durumdadır. Suya karışan kirletici ögelerin ayrıştırılması ve suyun yeniden kullanılabilir duruma getirilmesi arıtma tesislerinde yapılan bir dizi işlemle gerçekleşir. Atık suyun niteliğine, kirlenme derecesine ve kirleticinin türüne göre farklı arıtma yöntemleri kullanılır. Bazı durumlarda arıtma işlemleri sıra ile uygulanabilir.