İnsan Kaynakları Nedir

İnsan Kaynakları Nedir

İnsan Kaynakları Yönetim Süreci

İnsan ve iş birbiri ile tarih boyunca etki içinde olan iki unsurdur. Konuyla ilgili http://www.g-gsoft.com.tr/tr/cozumler/insan-kaynaklari/ den daha fazla bilgi alabilirsiniz. İnsan iş yapar ve bunun sonucunda belirli bir kariyer, statü ve kazanç elde eder. İnsanın yapmış olduğu iş o insanın hangi alanda yetkin olduğunu gösterir. İşletmeler için insan kaynakları, üretim ve hizmet yaratmak için kullanılan bir kaynaktır. İnsan kaynakları süreçleri ise üretim ve hizmet yaratan insanların yaptıkları işe bağlı olarak ortaya çıkan süreçleri kapsar.

İnsan Kaynakları Yönetiminin Amacı

Bir organizasyonda yer alan yöneticiler, memurlar, işçiler... o organizasyonun insan kaynaklarını oluşturur. Bu insanlar, ürün ya da hizmet yaratmak için kullanılan kaynaklardır. İnsan kaynakları süreçleri ise işletme, kurum ya da kuruluş bünyesinde hizmet veren yöneticisinden memuruna kadar tüm personelin birbirleri ile olan iş ilişkisini düzenleyen, yöneten ve şekillendiren süreçtir. İnsan kaynakları yönetimi ihtiyaç duyulan personelin tespit edilmesinden bulunmasına ve göreve hazır olmasına kadar tüm bu süreçleri yöneten sistemdir. Sistem belirli bir düzen ve hiyerarşi içinde işler. Amacı ise daha iyi, huzurlu ve rahat bir çalışma ortamı yaratarak insan kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaktır. Öncelikle insan kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak amacında olan yönetim anlayışı, doğru insanları doğru yerlere kanalize ederek işletmenin verimini artırmayı amaçlar. Bunu gerçekleştirmek için personelin ihtiyaçları doğrultusunda, onların beklentilerine cevap veren çalışma şartlarını hazırlamayı hedefleyen insan kaynakları yönetimi bütün bunları mümkün olduğu kadar objektif bakış açısı ile yapar. Bilgi için g-gsoft.com.tr sayfayı ziyaret edebilirsiniz.