Şehir İçi Ulaşımın Özel Otobüsleri

Şehir İçi Ulaşımın Özel Otobüsleri

Halk Otobüsleri İle Ulaşım Çalışması Şehirlerde belediye otobüslerinin yanında halk otobüsleri de birçok hatta ulaşım çalışması yapmaktadırlar. Bu otobüsler özel olarak şahıslar adına çalışan, ancak belediyenin şartlarına uyan birer ticari işletme gibidirler. Bu nedenle bu otobüslerin belediyelere göre çok fazla kusurları ve tehlikeleri olmaktadır. Denetimlerin tam yapılmaması nedeni ile birçok kazaya karışan halk otobüsleri sadece para amacı güttükteri için bazen çok acı sonuçlara neden olmaktadırlar. Özel halk otobüslerinin kontrollerinin çok iyi yapılması gereklidir. Özel Taşımacılık Ne Kadar Denetleniyor? Belediyelerin kendi şoförlerini ve araçlarını denetlemekte ve kontrol etmekte çok ağır kaldıkları göz önünde tutulursa diğer araçların ne kadar kontrol altında tutulduğu çok manidardır. Aslında insanların iyiliği ve yararına yapılan işlerin daha sonraları maddiyat altında ezilerek kullanım amacı dışına çıktığı her yerde görülmektedir.