Yabanci Personel Çalışma İzinleri

Yabanci Personel Çalışma İzinleri

Ülkemizde Yabancı Personel Çalıştırma İzni

Ülkemize çalışmak amacıyla gelen ve T.C. uyruklu olmayan tüm yabancılar 4817 sayılı yabancıların çalışma izinleri hakkında ki kanun gereği çalışma izni almak zorundalar. Bu kanun yabancıların çalışmalarını izne bağlayarak verilecek çalışma izinlerinin verilme esaslarını belirlemektedir.

Çalışma İzninin Süreleri

Çalışma izinleri ilk etapta piyasada ki durum ve çalışma şartları değerlendirilerek hazırlanır. Bu değerlendirme sonucunda kişiye en çok bir yıl süreyle geçerli olmak üzere izin verilir. Yabancı personel çalışma izni daha sonra aynı işletmede ve aynı meslekte çalışmak şartı ile üç yıla kadar uzatılabilir.Eğer kişi toplam altı yıl kanuni ve kesintisiz olarak ülkemizde çalışmış ise piyasada ki duruma bakılmaksızın ve belirli bir işletme veya coğrafi alanda sınırlandırılmaksızın süresiz çalışma izni verilebilir.

www.yabancipersonel.gen.tr