Miras Davası Nedir

Miras Davası Nedir

Miras Davası Neden Açılır

Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra mallarının nasıl paylaşılacağı, borçlarının nasıl ve hangi sıra ile ödeneceği ile ilgilenen bir hukuk dalıdır. Miras davaları da miras hukuku kapsamında açılan davaların genel adıdır. Mal paylaşımı için dava açılabileceği gibi miras bırakanın borcuna ve borcun ödenmesine yönelik de dava açılabilir. Ayrıca miras bırakanın saklı paylı mirasçıların haklarını ihlal etmesi halinde de tenkis davası açılabilir. Miras davaları hakkında detaylı bilgi almak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Miras Davası Nasıl Açılır

Birçok farklı türü bulunan miras davaları miras bırakanın mal varlığının nasıl ve ne şekilde paylaşılacağına yönelik açılan davaları kapsar. Miras bırakanın mal varlığı ile ilgili yapmış olduğu tasarrufların iptaline yönelik dava açılabileceği gibi haksız mal paylaşımının bozulmasına yönelik de dava açmak mümkündür. Miras bırakan kişi sağlığında mirasçıların haklarını kaçırmaya yönelik bazı tasarruflarda bulunabilir. Saklı paylı mirasçıların yasal haklarına yapılan ihlaller miras hukuku kapsamında çözüme kavuşturulur. Bazen miras bırakan kişi mal kaçırmak amacıyla mallarını üçüncü şahıslara satmış veya devretmiş olabilir. Bu durumda saklı pay sahibi mirasçılar tapunun iptali ve tescili davası açma hakkına sahiptir. Bütün bu davalar hukuki bilgi gerektiren ve hukuki olarak vekillik gerektiren davalardır. Bu tür bir dava açmadan önce yasal olarak sahip olduğunuz haklar hakkında bir avukatla görüşmeniz sizin açınızdan iyi olacaktır. Miras davaları, miras bırakanın ölümünü takiben açılabilen davalardır. Miras bırakanın bir vasiyetnamesi olup olmadığının belirlenmesi gerekir. Eğer bir vasiyetname varsa mallar bu vasiyetnamede belirtildiği şekilde paylaşılmalıdır. Şayet vasiyetnamede saklı pay sahiplerinin haklarına yasaların belirttiğinden fazla ihlal olmuşsa mirasçılar dava açabilirler. Vasiyetname olmaması halinde mirasçılar hak kaybına uğradıklarını düşünüyorlarsa miras davası açabilirler. Miras davası açmak için avukata danışmak ve avukatın yol göstericiliğinde hareket etmek hak kayıplarını önlemek açısından önemlidir. Hukuki danışmanlık ve miras hukuku alanında uzman avukat desteği almak için avhandesahin.com ile iletişime geçebilirsiniz.