ESWL Cihazı

ESWL Cihazı

Taş kırma cihazı olarak bilinen ESWL cihazları son sistemlerle geliştirilmektedir. Taşı kırma cihazları olarak piezoelektrik, elektromanyetik, elektrohidrolik gibi üç şekil cihaz bulunmaktadır. Detaylı bilgi için adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu cihazlar arasında taş kırma başarıları bakımından fark bulunmamaktadır. Taşı görüntüleme ve odaklama açısından ise 2 çeşit cihaz bulunmaktadır. En yaygın kullanılan floroskopik cihazlardır. Röntgenlerde çıkmayan taşlar için de ultrasonografik cihaz sistemleri daha uygundur. ESWL üriner sistem taşlarının %90 lık kısmı için ise etkili ve uygun bir yöntemdir. Cihazın keşfedilmesi 1980’li yıllara dayanmaktadır. ESWL sisteminde böbrekte 2 cm’den küçük özellikle de 1 cm’e boyutunda ki taşlar, üreter üst uç taşları, açık cerrahi sonrası böbrek taşları durumlarında ESWL sistemi kullanılmaktadır. Kanama problemi, gebelik, üriner sistemde taştan aşağı sistemlerde tıkanıklık olanlar, böbreğe yakın anevrizma, kalp pili olan hastalar da ESWL sistemi uygulanmamaktadır.

Tedavi Süreci

Hastanın genel değerlendirmesi yapılmaktadır. Uygulamaya engel bir durum yoksa ESWL işlemine başlanmalıdır. Anestezi olmadan narkozsuz olarak yapılmaktadır. Ağrı eşiği düşük kişilerde, çocuklarda anestezi verilerek yapılmaktadır. ESWL cihazı kullanımı son yıllarda artmaktadır. ESWL cihazında başarı oranlarıysa oldukça yüksektir. Böbrek taşlarında kırılma sonrası yan etki görülmemektedir. Hasta işlem ardından günlük hayatına dönebilir. 3 ile 7 gün sonra hasta kontrole tekrar çağrılarak taş kırılmadıysa bir seans daha ESWL uygulanmaktadır. Taşta kırılma yoksa alternatif taş tedavisi yöntemlerine geçilmektedir.