Bir Yatırım Alanı Olarak Ticari Taksi

Bir Yatırım Alanı Olarak Ticari Taksi

Ticari Taksi Plakaları ile İyi Bir Yatırım Yapın

Ticari taksi plakaları asla gözden düşmeyecek bir yatırım aracı olarak öne çıkmaktadır. Ortalama bir ilde faaliyet gösteren ticari plakasının fiyatı genellikle değişmez. Ancak sürekli plakadan gelir elde etmek de mümkündür. İşleyen bir bölgede yapılacak bu tip bir yatırım herkesçe en iyi yatırım biçimi olarak nitelendirilir. Ancak bu yatırım biçiminde dikkat edilmesi gereken belli başlı hususlar bulunmaktadır. Bu yatırım nasıl bir yatırım alanıdır?

Ticari Taksi Hizmeti İçin Gerekli İzinler

İstanbul bölgesindeki bir ticari taksi alım satım ve işleyiş hususları belediye ve yetkili merkezi kuruluşların denetimindeki bir olgudur. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri nezdinde değerlendirilen ticari işlemler için ruhsat ve diğer şartlar konusunda da merkezi kuruluşlarda gerekli izinlerin alınması gerekir. Bunlar belli başlı maliyet alanlarının başında gelmektedir. Diğer yandan bu biçimdeki bir yatırımın diğer gider kalemleri ise durak masrafları, araç masrafları ve ticari sicil masraflarıdır. Vergilendirme ve maliye hususları ise en düşük masraf kalemleri. Arasındadır. Bu düşük masraf kalemlerinin en sonuna da yakıt masrafları eklenebilir. Ancak yakıt masrafları sürekli bir gider olduğu için başlangıç kalemi içine dahil edilmeyebilir. Yukarıda verilen hususlarla birlikte bu yatırım biçiminin nasıl bir yatırım alanı olduğu kısmen ölçülebilir. Ancak masraf kalemleri yatırımda belirleyici husus değildir. Asıl belirleyici husus masraf kalemiyle birlikte gelir olanağının kıyaslandığı bir değerlendirme biçimidir. Bu şekilde yapılan işlemlerde gerçek masraf kalemi ortaya çıkacaktır. Bu durum her yatırım alanında geçerli bir olgudur. Bu yüzden İstanbul merkezli bir yatırım yapıldığı farzedilerek bu doğrultuda bir sonuç geliştirmeye çalışacağız.

Taksi Yatırımı ile İyi Bir Gelir Sağlayın

İstanbul'un en merkezi yerlerinden elde edilebilecek bir durak veya hattın değeri paha biçilemez. Çoğu hat sahibi için buradaki yatırım torunlara dahi yetecek bir gelir kapısıdır. Sürekli bir gelir ve sürekli bir iş kaynağı olarak muhteşem bir yatırım alanı olduğundan söz edilebilir.Ancak Anadolu'nun her ilinde bu durum geçerli değildir. Yine de kentleşme, gelişme emareleri gösteren yerlerden durak alınması bundan beş on yıl sonra muhteşem bir kar elde etmeye yarayabilir. Bu süre içinde de alınan hat yalnızca masraflrı karşılasa bile sonuç göz ardı edilebilecek bir sonuç değildir.