Baca Problemlerinin Nedenleri Nedir?

Baca Problemlerinin Nedenleri Nedir?

Doğal Baca Çekişi Nedir?

Isı üretici ve baca çıkışlarında ki düşük baca sıcaklıkları, sıvı ve gaz yakıt yakılan ısı üreteçlerinin atık gazlarında ki yüksek su buharları miktarlarından dolayı bacalarda asit ve yoguşmalar meydana gelecektir. Yığma ya da örme olan bacaların yapı malzemelerinin fazla olan kitlesi baca gazlarından daha çok ısı absorbe etmektedir. Aynı zamana baca gazlarının soğuması ve baca çekişlerinin de azalmasına nedendir. Yetersiz ısı yalıtımı ve çok büyük olan baca kesitleri de bacalarda meydana gelen sorunların ilk sırasında yer almaktadır. Mutlaka baca bakımlarının ve temizliklerinin yapılarak her baca için baca temizeme sonrasında baca raporu alınması gereklidir. Baca içerisinde ki gaz ile havanın yoğunluk farkından dolayı ortaya çıkan sonuçlara doğal baca çelişleri denilmektedir. Baca kayıpları ise basınç kayıpları olarak da bilinmektedir ve buna göre baca malzemeleri, dirsekler, sızdırmazlık ve redüksiyonları ve sıcaklık kayıplarıdır. Yetersiz ve kötü izolasyon kaçaklardan bacalara soğuk hava girmesine sağlamaktadır. Baca problemleri ise genellikle yetersiz baca çekişi olur ve yoğuşma geri tepme gibi nedenlere sebebiyet olur. Bütün bu baca tiplerinde baca raporu alınması gereklidir.

Baca İçerisindeki Kaldırma Kuvveti Nedir?

Bacaların sağlıklı bir şekilde işlevlerini yerine getirmeleri için yani bacaların gazları tahliye edebilmeleri için bacaların içerisinde ki hava yoğunluklarının dış ortam yoğunluklarından daha az olması ile mümkün olmaktadır. Bu ise bacaların iç kısımların dış ortamlara göre sıcak olması ile sağlanır. Günümüzde ise bütün bacaların mutlaka baca raporu belgesine sahip olması insan sağlığı açısından her zaman gereklidir.